Bel ons op: 0468 11 66 05

Adres: Missestraat 25, 2570 Duffel

Onze werkwijze

Werkwijze Perpius

In een eerste vrijblijvende kennismakingsafspraak worden onze diensten aan u voorgesteld, zodoende is het toch reeds mogelijk om in een beknopte eerste analyse af te toetsen wat PerPius voor u kan betekenen.

Op basis van dit gesprek kan een aanvullende checklist worden ingevuld, om nog beter inzicht te krijgen in uw doelstellingen, dromen en verlangens, die het hart van uw overzicht moeten uitmaken.

In veel gevallen is het dan ook aangewezen om hier uitvoerig de tijd te nemen om elkaar te leren kennen en te leren begrijpen.

Dit brengt ons tot de overzichtsmodule, die een duidelijk beeld geeft van de huidige situatie. In veel gevallen blijkt namelijk dat de huidige manier van werken slechts beperkt aansluit op de voor de klanten belangrijkste drijfveren uit het dagelijkse leven.

Deze in veel gevallen openbarende aanpak kan op vraag van onze klanten verder gekoppeld worden aan concrete en transparante oplossingen via onder andere:

  • belastingvriendelijke pensioenplannen
  • implementeren van geschikte spaar- of beleggingsmogelijkheden
  • aanpakken van successieproblematiek (vb huwelijkscontract, successie regeling vennootschap, roerend vermogen etc)
  • beschermen van het gezin in geval van een onverwacht overlijden enz.

Dankzij onze contacten met toonaangevende verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en andere specialisten zijn we in staat om al onze cliënten op maat te bedienen.
Tenslotte bestaat ons lange-termijn-engagement er in om, samen met de klant, en doorheen de tijd, de door ons aangeboden oplossingen naar hun prestaties te evalueren en zo nodig bij te sturen of aan te passen. Hiertoe hebben we verschillende duidelijke tools en boordtabellen ontwikkeld om samen het overzicht te behouden.