Bel ons op: 0468 11 66 05

Adres: Missestraat 25, 2570 Duffel

4 modules

4 modules

Beschermen

Inkomensverlies
 • Privé
 • Vennootschap
Overlijden
 • Levensstandaard gezin
 • Successierechten (advies)
 • Huwelijkscontract e.a. (advies)

Sparen

Pensioenplanning
 • Op 60j / 65j / vroeger
Met fiscaal voordeel
 • Privé
 • Vennootschap
Vermogensopbouw
 • Privé
 • Vennootschap

Beleggen

Roerend vermogen
 • Vastrentende formules
 • Gemengde formules
 • Vermogensverzekering
 • NIEUWE MODULE: Analyse van uw beleggingsportefeuille
Onroerend vermogen
 • Hypothecaire leningen
 • Advies beleggingsonroerend goed

.

Genieten

Renteniersplan
 • …EUR/mnd i.f.v. levensstandaard
 • Onverwachte uitgaven
Successie-uitwerking
 • Tussen partners
 • Kinderen/kleinkinderen

Klik op de tabs voor een uitgebreide beschrijving van de modules

Inkomensverlies:
Stel u wordt door een ongeval of ziekte werkonbekwaam, dan kan u uw gezin op financieel vlak maximaal beschermen door onder andere te zorgen voor:

 • Een gewaarborgd inkomen als vervanging van en/of extra bovenop de uitkering vanwege het ziekenfonds (deze laatste is namelijk veel beperkter dan de meeste mensen denken, met alle gevolgen van dien voor de levensstandaard van het gezin)
 • Een extra fundament is bv ook mogelijk door het laten voortbetalen van uw pensioenplan door de maatschappij zelf
 • Ook uw vennootschap heeft mogelijk vaste kosten die u indien gewenst kan kan laten afdekken door een omzetverzekering op maat
 • Enz.

Overlijden:
In geval van een onverwacht overlijden, blijkt dat vele gezinnen en families vandaag de dag té weinig georganiseerd zijn, hoewel er op een efficiënte manier heel wat leed bespaard kan worden:

 • Schuldsaldoverzekering en/of bijkomende overlijdensdekking om levensstandaard van het gezin, of bv. latere studies van kinderen te garanderen.
 • Organisatie van uw vermogen naar de volgende generatie(s), al dan niet met volledig behoud van controle
 • Advies voor aanpassing huwelijkscontract aan huidige wetgeving en huidige vermogenssituatie
 • Advies successieregeling vennootschap(pen)

Vandaag de dag lezen we overal dat we langer zullen moeten werken, maar is het ook uw doel om tot 65 jaar of langer actief te blijven? U hebt waarschijnlijk ook tussentijds enkele doelen? En u wil ook vandaag de dag van uw spaarcenten kunnen genieten?
Om uiteindelijk een goed overzicht te behouden én veel meer efficiëntie in te bouwen in uw financiële mogelijkheden, is de door ons uitgewerkte globale (pensioen)planning het middel bij uitstek om uw einddoel en uw tussendoelen zo objectief mogelijk in te schatten.
En vergeet niet, door een structureel spaar- en pensioenplan neemt u gegarandeerd enkele jaren voorsprong!
De 4 pijlers van het pensioenstelsel, met en zonder belastingvoordeel:

Doelstelling Bedrag (maxima voor 2012) Belastingvoordeel
Eerste pijler
Loontrekkenden
Zelfstandigen Wettelijk pensioen In functie van de beroepsloopbaan N.v.t.
Ambtenaren
Tweede pijler
Loontrekkenden Groepsverzekering 80% regel Ja
Zelfstandigen Vrijaanvullend pensioen Tot 3027,09 EUR Ja
Zelfstandigen met vennootschap Individuele pensioentoezegging 80% regel Ja
Derde pijler
Loontrekkenden
Zelfstandigen Pensioensparen 940 EUR Ja
Ambtenaren Langetermijnsparen 2260 EUR Ja
Vierde pijler
Loontrekkenden
Zelfstandigen Vrij sparen en beleggen Onbeperkt Nee
Ambtenaren

Zoals bovenstaande tabel aangeeft bestaan er heel wat formules met belastingvoordeel, die helaas in de meeste gevallen ontoereikend zijn om de doelstellingen te behalen.

Gelukkig bestaan er nog heel wat interessante alternatieven om structureel te sparen (zelfs vanaf 100 EUR per maand) met een duidelijk hoger rendement dan een klassiek spaarboekje. Let hierbij wel op volgende zaken:

 • Flexibiliteit met betrekking tot verhogen, verlagen of zelfs stoppen met het spaarplan?
 • Fiscale gevolgen van het spaarplan?
 • Kostenstructuur?
 • Met gegarandeerd rendement of totaal geen kapitaal- of andere garanties ingebouwd?
 • Omvorming mogelijk naar leefplan?
 • Enz.

U merkt het: een spaarplan opstellen volledig op maat van het life planning dossier van de klant is een vak apart.

Pas ná het opzetten van uw stappenplan en bepalen van de “vorm” van de belegging, worden alle mogelijkheden voor het beleggen van uw spaargeld overlopen en indien gewenst ook concreet uitgewerkt.
Cruciaal hierbij is dat er niet alleen rekening gehouden wordt met rendementsdoelstellingen, maar ook met fiscale aspecten, ingebouwde veiligheden en/of zelfs een verregaande successieplanning.
Enkele voorbeelden:

 • Formules met een gegarandeerd vast rendement (Tak21) : selectie uit de top van de markt
 • Periodiek beleggen via een spaarplan of ‘drip feeding’
 • Individueel vermogensbeheer: verschillende gerenommeerde partijen waarmee we u in contact kunnen brengen
 • Advies (géén rechtstreekse verkoop) inzake vastgoedbeleggingen, al dan niet met een gedeelte geleende middelen

Als aanvulling op uw huidig inkomen, bestaande uit een loon of een pensioen, moet het mogelijk zijn om op een efficiënte en rendabele manier een aanvullend inkomen te bekomen uit uw spaargeld.
Enkele voorbeelden:

 • U bent 40 jaar en wil even overschakelen naar part-time werk om meer aandacht aan de studerende kinderen te besteden. Uw lopend spaarplan wordt dan omgevormd naar een gedeeltelijk leefplan om bv 300 EUR per maand op uw zichtrekening te laten storten, zonder rendementsverlies op de reserve!
 • U bent 65 jaar en uw groepsverzekering en pensioensparen is uitgekeerd. U wil graag bv 1000 EUR extra per maand bovenop uw wettelijk pensioen maar ziet uw kapitaal niet graag verkommeren op uw spaarrekening? Via een leefplan kan u én uw maandelijks inkomen aanvullen én toch een mooi rendement behalen op uw spaargeld.

Voor ieder wat wils dus!